АХ

АХ междум. 1. За израз на радост и възторг. — Наистина, удивително красиво! — рече той и нагази в нивата сред маковете. — Ах! Ах! — газеше на всички страни момичето и трупаше накъсаните цветове под лявата си мишница. Г.Караславов, Избр. съч. II, 139. — Ах, шик! — извика възторжено модистката в другата стая. Ив.Вазов, Съч. IХ, 8. — Ах, колко много обичам морето! К.Петканов, В, 241. — Ах, Станке, да видиш какво стана! .. — Какво има? — .. — Ще се годя. Елин Пелин, Съч. III, 124. Ах, летете, ескадрони! В устрема ви милиони / погледи са приковани със надежда и любов. Хр.Смирненски, Съч. I, 79.

2. За израз на душевна или физическа болка, страдание, мъка; ох. — Ах! — изпъшка докторът и изпусна револвера. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 223. — Ах, царкиньо! Аз наистина съм злочеста. В. Друмев, И, 6. Ах, не проблясвайте в моя затвор / жалби далечни и спомени лишни. Д. Дебелянов, С, 1936, 69. Зловещо дрънкат тежките окови.. / Ах, докога ли тоя път ще трай! П. П. Славейков, Събр. съч. I, 22. Ах, как ме боли главата!

3. За израз на съчувствие или съжаление към някого. — Ах, бедни мой Странджа, по̀ бих желал да те видя всред Стара планина! Ив. Вазов, Съч. VI, 23. — Мари Албено, мари дъще, — проплака женси глас, — какво направи, Албено! — Ах, Албено, Албено! Й. Йовков, ВАХ, 133.

4. За израз на досада, възмущение, закана. — Анке! Ах, каква се ровиш в праха! Погледни си рокличката! Станала е на нищо. Б. Болгар, Б, 130. Черешара не издържа — скочи от стола и кресна: — Мръсник! Ах, гадове! — дигна той с две ръце коравата папка с преписките и я стовари върху главата на Гелгели. П. Славински, ПЗ, 99. — Г‑це, — викаше ѝ тогава Палазов, — имаме един шарен кон. Можем да ви го дадем! — и той посочваше с очи фелдшера. — Ах ти, ах ти! — смееше се тя. Й. Йовков, ВАХ, 56. — Какво ме интересува мелничарят: стар човек... — Значи, ако беше млад, би те интересувал? Ах, ти... М. Грубешлиева, ПИУ, 153.

5. За израз на изненада, учудване, несъгласие, недоверие. — Добро утро, господин Василев! — Ах, здравей! — отвърна изненадан учителят. Кр. Велков, СБ, 136-137. — Откраднати ми са всичките дрехи. — Ах! — извика Бръчков. Ив. Вазов, Съч. VI, 51. — Обичам ви много... — Ах! — извика жената и се дръпна навътре. Й. Йовков, ПГ, 235. Ангелиева: Ах, не... вий се шегувате. Ст. Л. Костов, Избр. тв, 342-343.

6. За израз на уплаха. — Язе съм, я! — обади се мъжът ѝ и тя запипа в тъмнината към него. — Ах, боже, как се уплаших! Ст. Даскалов, БМ, 23.

7. За израз на молба, извинение. — Ах, пардон, извинете, оцапах ви бохчата. Ал. Константинов, БГ, 45. След няколко време той пак дойде в себе си и каза: "Ах, простете ма, простете, добри хора!" Л. Каравелов, Съч. II, 150.

8. За израз на желание, копнеж. Ах, тез песни и таз усмивка / кой глас ще ми викне — запее?! Хр. Ботев, Съч., 1929, 9. "Ах, ще ида / любимото си кътче аз да видя!" К. Христов, ЧБ, 49. Докле е младост, всичко е шега; / не хвърля сянка на сърце тъга: / дори тъгата извор е на радост — / докле е младост, ах, докле е младост! П. П. Славейков, Събр. съч. II, 79.

9. За израз на досещане; а. — Малко трудно в тия времена. — Защо? Германецът погледна Костов малко насмешливо. — Ах, да!... — сети се експертът. Д. Димов, Т, 515. — Ах, да! Тая вечер се научих, че Мартинов се отровил. Ив. Вазов, Съч. ХII, 37. — А ти всичко ли ми казваш?.. — Всичко — измънка той под нос. — Всичко?! А за това? — пръстът на майка му посочи стъклената тръбичка на термометъра,.. — Ах,

да. Едно момче ми го даде. П. Проданов, С, 90.

10. Като същ. Ахане, възклицаване. — И песните им слушай, няма вече ах и ох, ами все пушки и саби звънтят. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 113. — Пият запотени студена вода, после се излягат като биволи на земята. И утре ще има ах и ох! Болести, отсъствия от училище и мамини сълзи. А. Гуляшки, Л, 397. Бях решил даже да се оженя, защото се влюбих. И каква любов? Игра. Прелестна игра, без ах, без ох. Елин Пелин, Съч. IV, 130.

Списък на думите по буква