А̀ХВАНЕ

А̀ХВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от ахвам. Над поляната мина като трепет безмълвно ахване — партизаните гледаха смаяни от изненада и не знаеха какво да предприемат. П. Вежинов, НС, 200.

Списък на думите по буква