АХМА̀ШКИ

АХМА̀ШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Простонар. Грубо. Глупашки, глупав. Както и да е, но священикът, пак от ахмашка точка зрение, показал са, че е удивлен за това момче. З. Стоянов, ЗБВ III, 111. Кръстьо работеше с ръце и с нозе и скоро до него се издигна трети "комита":.. — струпа буци, метна над тях кебето си и даде на турцте ахмашки прицел. А. Страшимиров, А, 247. Ахмашки приказки. Ахмашки работи.

АХМА̀ШКИ

АХМА̀ШКИ. Простонар.Грубо. Нареч. от прил. ахмашки; глупаво, ахмашката. И никога не съм се виждал толкова босичък по важните въпроси на живота. Те са много, но главни са тези: да не гледаш ахмашки през вестниците и литературата на силите, които движат развитието и историята. Ем. Станев, ИК I, 510.

Списък на думите по буква