АХПА̀П

АХПА̀П м. Диал. Другар, приятел; апап. В интереса ви е .. да се баращисате, вие сте бееве, граждани, комшии и сте донегде си и ахпапи. С този карез вие давате лошав пример на цялата бейска махала. Ц. Гнчев, ГК, 156. Щом позамърчи, ето ти го със своите ахпапи, които бе изгалатил и развратил като себе си, ще се вмъкнат в кръчмата. Ил. Блъсков, СК, 21.

Списък на думите по буква