АХТАРДЖЍЯ

АХТАРДЖЍЯ, ‑ѝята, мн. ‑ѝи, м. Остар. и диал. Ахтар; ахтарин. Другите членове на теферича бяха повечето изнежени бейски синове, някои търговци, ахтарджии.. и най-после слугите за авджийските кучета и соколи. Ц. Гинчев, ГК, 145.

— От тур. aktarcı.

Списък на думите по буква