АХТА̀РСТВО

АХТА̀РСТВО, мн. няма, ср. Остар. и диал. Занятие на ахтар.

Списък на думите по буква