А̀ХУ

А̀-ХУ междум. Разг. За наподобяване на звук, издаван при кашлица. Но изведнъж нещо захриптя в широките гърди на заспалия, наду го внезапна кашлица. Размърда се той, избухна: — А-ху! А-ху! Д. Талев, И, 27.

Списък на думите по буква