А̀ХУЍХУ

А̀ХУ-ЍХУ междум. 1. Подвикване при игра, танец.

2. Като същ. Веселие, веселба, развлечение. Младите ходят повече за аху-иху, а не за работа. Т. Панчев, РБЯд, 8.

— Друга форма: а̀хо—ѝхо.

Списък на думите по буква