АЦЕТА̀ЗА

АЦЕТА̀ЗА ж. Хим. Ензим, изработен от оцетно-киселинни бактерии, който ускорява превръщането на етиловия алкохол в оцетна киселина.

— От лат.

Списък на думите по буква