АЦЕТА̀Л

АЦЕТА̀Л м. Хим. Органично съединение, получено при взаимодействие на алдехид със спирт в присъствието на киселина като катализатор.

— От лат.

Списък на думите по буква