АЦЕТЍЛ

АЦЕТЍЛ, мн. няма, м. Хим. Органичен едновалентен радикал СН2СО, който се получава при обезводняване на оцетна киселина.

Списък на думите по буква