АЦЕТИЛЀНОВ

АЦЕТИЛЀНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Хим. 1. Който е свързан с горене на ацетилен. Под навеса на спасителния дом пламва ацетиленова лампа и тъмнината наоколо става по-гъста. К. Константинов, НЗХ, 70. Ацетиленов пламък. Ацетиленова светлина. Ацетиленова горелка.

2. Който е предназначен за добиване на ацетилен. Ацетиленов генератор.

Списък на думите по буква