АЦЕТИЛЦЕЛУЛО̀ЗА

АЦЕТИЛЦЕЛУЛО̀ЗА, мн. няма, ж. Хим. Естер на целулозата с оцетната киселина, който се използва в производството на ацетатна коприна, лакове, пластмаси и др.

Списък на думите по буква