АЦЕТО̀Н

АЦЕТО̀Н, мн. няма, м. Органично съединение — безцветна, лесноподвижна течност със специфична миризма, която се използва като разтворител на смоли, лакове и други органични съединения.

— От лат. acetum ’оцет’ през нем. Azeton.

Списък на думите по буква