АЦТЀКСКИ

АЦТЀКСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от ацтек. Ацтекски език. Ацтекски паметници.

Списък на думите по буква