АЧМА̀

АЧМА̀ неизм. прил. Остар. и диал. Отворен. А що беше стара егуменка, / он си гледа на ачма пенджера — / оти нема кральо да ни дойде. Нар. пес., СбНУ ХI, 27.

— От тур. açma ’отваряне’.

Списък на думите по буква