АЧМАЛЍЯ

АЧМАЛЍЯ, ед. неизм., мн. ‑ѝи, прил. Остар. и диал. 1.Обикн. в съчет.: Ачмалия аба. Аба, на която ръкавите са прорязани на раменете и могат да не се обличат, а да се провисват отзад. А в другите времена той е като делия: зелени шалваре.., зелена ачмалия аба, голям червен фес и пр. Л. Каравелов, Съч. II, 31. Провисил ръкавете на чохена ачмалия аба, опасал един голям шарен поес..; — като се премени и накити така, па излезе на хорото, всички се захласнат в него. Т. Влайков, Съч. I, 1925, 34.

2. Като същ. ачмалията ж. Ачмалия аба. Като нахлупи малко на едно ухо оня пискюллия фес, провиси ръкавите на ачмалията, навие един голям червен поес .. , па излезе на хорото. Т. Влайков, РП I, 10.

— От тур. açmalı.

Списък на думите по буква