АЧХАРМА̀Н

АЧХАРМА̀Н м. Диал. Харман, на който се вършее преждевременно, по-рано от редовната вършитба поради неотложната нужда от храна. Вършачката сдъвка последния сноп от ачхармана на един стопанин, изплю последното зърно, въздъхна уморено и спря. ОФ, 1950, бр. 1835, 4.

— Тур. aç ’гладен’ + harman ’харман’.

Списък на думите по буква