А̀ШЕВИЯ

А̀ШЕВИЯ ж. Диал. Ашево.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква