А̀ШЕВО

А̀ШЕВО, мн. ‑а, ср. Диал. Кухня, готварница; ашевия. Двете жени взеха от ашево‑

то захлупени един върху друг сахани, бохчата с две големи пити хляб и излязоха. М.Яворски, ХСП, 8.

— От тур. aşevi.

Списък на думите по буква