А̀ШКОЛСУН

А̀ШКОЛСУН междум. Разг. Браво, отлично. "Бреей! Хитро момче излезе, да е живо на баща си, всинца ни измами! Не можахме да го излъжем. Ашколсун! Браво!" Ал. Константинов, БГ, 50. — Я излез! Излез да видиш хубав кон!.. Туй се казва кон! Брава, Помпадур! Ашколсун, Помпадур! Й. Йовков, ЖС, 47-49. — Ашколсун на тебе, докторе, разбираш от вино! П. Вежинов, ЗВН, 72.

— От тур. aşkolsun ’да бъде любов’. — Друга форма: а̀шкоолсун.

Списък на думите по буква