АШУРЀ

АШУРЀ, мн. ‑та, ср. Желиран сладък десерт от сварено жито заедно с отварата, смесено с орехи, стафиди и канела. Софрата не се поддавала на описание.. Следвали бюреци с месо, сирене, спанак, риба.., ашуре.. Какви ли не халви, локуми, шекери и шербети... Хр. Бръзицов, НЦ, 302. Под влияние на турската национална кухня се появяват.. тежките сладки десерти, като малеби.., кадаиф, ашуре. Л. Петров идр., БНК, 23-24.

— От араб. през тур. aşure.

Списък на думите по буква