А̀ЮЛ

А̀ЮЛ междум. Диал. Айол. Калинка, булка хубава, / търси си, аюл, късметя / из тъзи равна Добруджа. Нар. пес., СбВСт, 762.

Списък на думите по буква