АЯ̀НСТВО

АЯ̀НСТВО, мн. ‑а, ср. Истор. Звание, положение на аянин. // Разш. Господаруване. Ергенлък било пашалък, / моминство било аянство. Ст. Младенов, БТР I, 92.

Списък на думите по буква