БААЗЍ

БААЗЍ нареч. Остар. и диал. Обикн. удвоено баази-баази. От време на време, сегиз-тогиз. Понякага земва кавала, гледа го, гледа,.. — и току рече: "Я на̀, на̀ посвири ти, да те послушам" и аз му посвирвам баази-баази. Ц. Гинчев, ГК, 49.

— От араб. през тур. bazi.

Списък на думите по буква