БА̀БАРИ

БА̀БАРИ само мн. Диал. Младежи, преоблечени в чудновати смешни дрехи и с маскирани лица, които участват в обредни игри срещу Нова година и на Йордановден.

— От Ст. Младенов, Българскн тълковен речник…, 1953.

Списък на думите по буква