БАБЀ

БАБЀ1, мн. ‑та, ср. Разг. Умал. от баба1 (във 2 знач.); бабка, бабичка. След като излезе обявата във вестника, при мене дойде едно сухо, симпатично бабе на около седемдесет години. М. Топалов, ВН, 1962, бр. 3282, 4.

БАБЀ

БАБЀ2 мн. ‑та, ср. Диал. Малко гърне, гърненце обикн. за вода или ракия. Дядо Кънчо се изви към нея.Я слушай... утре да не забравяш за ракия... Ето там бабето, вземи го и утре ми го донеси пълно. Ц. Церковски, Съч. Ш, 8. Зема едно бабе,.. с което цери, налива в него вода и го оставя два-три пръста празно, Нар. прик., СбНУ VШ, 144.

БАБЀ

БАБЀ3, мн. ‑та, ср. 1. Само ед. Вид колбас от накълцано на ситно месо и дреболии от свинска глава, сварени обикн. в свински стомах; бабек. Дробовете на прасето ставаха на кървавица, варената глава на бабѐ. Ив. Хаджийски, БДНН II, 21.

2. Диал. Самият животински стомах за приготвяне на такъв колбас.

Списък на думите по буква