БА̀БЕНЕ

БА̀БЕНЕ ср. Диал. Отгл. съu. от бабя и от бабя се.

Списък на думите по буква