БАБЕРКУ̀ВАМ

БАБЕРКУ̀ВАМ, ‑аш. несв,, непрех. Диал. Бера, събирам баберки; паберкувам. [Пастирчетата] се втурваха по стръмните кайраци нагоре, за да баберкуват. К. Колев, ТЕ, 76. // Разш. Събирам, купувам некачествена стока, останала след добрата. Месечката беше прекупвач, но по-скоро вършеше не търговия, а баберкуваше подир истинските търговци — купуваше туй, което останеше: някой слаб добитък, някоя повредена кожа, Й. Йовков, ВАХ, 68.

Списък на думите по буква