БАБЕРКУ̀ВАНЕ

БАБЕРКУ̀ВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от баберкувам; паберкуване.

Списък на думите по буква