БА̀БЕШКИ

БА̀БЕШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Свойствен, присъщ на баба1 (във 2, 8 и 9 знач.). От две недели то се топеше и ставаше все по-зле; не помогнаха бабешки лекове, ни баянета. Ив. Вазов, Съч. ХI, 7. Една вечер болките започнаха и той повика лелята на жена си и една стара съседка, опитна в бабешките работи, зла, амбициозна и ревнива. Г. Караславов, Избр. съч. II, 207. След него с притиснати към гърдите ръце, с бяла дантелена бабешка шапка върху оределите си коси Възкреса Чардаклиеаа се влачеше и хълцаше. Д. Кисьов, Щ, 442.

Бабешки приказки. Разг. Празни, глупави думи. Хайредин Арап ага се изправи — не искаше да слуша повече такива бабешки приказки. Д. Талев. ПК, 128.

БА̀БЕШКИ

БА̀БЕШКИ. Понякога в съчет. с предл. по. Нареч. от прил. бабешки; като баба1 (във 2, 8 и 9 знач.). В кръчмитє и кафенетата,.., под влянието на наркотическите и спиртливи питиета, .. , ще постоянствуваш да въздишаш бабешки, да скверниш хубава България. Ал. Константинов, Съч. 1, 94. Тя [Мита] по бабешки схвана възторга на детето. Почне ли да приказва за такива отвлечени неща — загубено е. П. Спасов, ХлХ, 70.

Списък на думите по буква