БА̀БИЦИ

БА̀БИЦИ1 мн. Диал. Сбръчкано място на човешката кожа.

БА̀БИЦИ

БА̀БИЦИ2 мн. Диал. Стомашна болест с кисело уригване, придружена и с колики; бабник2. За чудене е наистина как ся менява млякото, кога душа силно ся.. смъти, напр. от сръдня, от скръб.. Ако ся бъде набозало детето с такъво мляко, то има да го слетят.., повръщание, бабици,.. и пр. Й. Груев (превод), КН 7, 60.

БА̀БИЦИ

БА̀БИЦИ3 мн. Диал. Вид детска игра по начертани успоредни и пресечени линии; баба1, бабка2.

Списък на думите по буква