БАБИЧА̀СВАНЕ

БАБИЧА̀СВАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от бабичасвам1; сбръчкване, сбабичасване, сбабване.

БАБИЧАСВАНЕ

БАБИЧАСВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ, от бабичасвам2.

Списък на думите по буква