БАБИШКЀЛ

БАБИШКЀЛ м. Разг. Пренебр. Бабушкера; бабишкера, бабушкерник. Стара, прегърбена бабичка, .. Малко е глуха, очилата е и има перде или на лявото око, или на дясното.. Пристигна влака, .. Почнах да зяпам по прозорците, Тук бабишкел, там бабишкел, та чак на най-крайния вагон на прозореца, гледам, проточила шия и се пули една очиларка. Чудомир, Избр. пр, 187–188.

— Други форми: бабишкѐр, бабушкѐр.

Списък на думите по буква