БАБИШКЀЛНИК

БАБИШКЀЛНИК, мн. ‑ци, м. Диал. Пренебр. Бабушкера; бабушкела, бабишкелник, бабушкерник.

Списък на думите по буква