БАБИШКЀРА

БАБИШКЀРА ж. Разг. Пренебр. Бабушкера; бабушкер, бабишкер, бабишкел, бабушкерник. Домна криеше най-старателно своята самоличност от леля Марийка. Не искаше покрай връзките на бабишкерата с болногледачката Крася Григорова целият "Родилен център" да узнае, че е изоставена любовница. Б. Болгар, Б, 72.

Списък на думите по буква