БА̀БКИН

БА̀БКИН, ‑а, ‑о, мн, ‑и, прил. 1. Който е свързан с бабка1.

2. Галено обръщение на баба към дете или млад човек; бабин.

Списък на думите по буква