БАБУЍН

БАБУЍН м. Маймуна от семейството на павианите, обитаваща гористи местности в Централна и Източна Африка. "Беше бабуин, рядко красив екземпляр. Стрелях и, ранен в шията, той се пързулна по дънера." СТ, 2000, бр. 1, 27.

— Фр. babouin.

Списък на думите по буква