БАБУ̀НКА

БАБУ̀НКА ж. Диал. Умал. от бабуна. Смях избухваше,.., когато шейната се обърнеше на завоя или при подскачане от някоя бабунка. Ст. Даскалов, СЛ, 479. Замълчаха, като че ли траповете и бабунките по пътя, подрипването на каруцата, скъсаха думата им. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 395.

Списък на думите по буква