БА̀БУШКА

БА̀БУШКА мн. ‑и и -е, ж. Диал. Бабичка. Отдолу идат сеймени, леле, / .. Хайдушка глава носяха, леле, / .. Никой си глава не позна, леле, / най-подир доде бабушка, лєле, / щом си главата видяла, леле, / викнала й, та заплакала, леле. Нар. пес., СбНУ ХХVI, 58. Дошле девоке и с цвеке, / и млади момчетие. / По ни иду старе бабушке / да вию венци на реку. Нар. пес., СбНУ ХLI, 419.

Списък на думите по буква