БАВА̀РКА

БАВА̀РКА ж. Жена, която е родена или живее в Бавария. "Боже мой — помисли си дебелата баварка, — и децата са започнали вече да се бунтуват против нашия фюрер." В. Геновска, ПЮФ, 137.

Списък на думите по буква