БА̀ВЕН

БА̀ВЕН, ‑вна, ‑вно, мн. ‑вни, прил. 1. Който се извършва, става с малка скорост, с малка бързина. Противоп. бърз. Шумът от неговите бавни, тежки отмерени стъпки се носеше таинствено и глухо. Елин Пелин, Съч. III, 65. Старши камериерът,.., донесе кафе и Сираков започна да отпива на бавни глътки. Н. Антонов, ВОМ, 163. Той смъкна кърпата от врата на мъжа с пенснето, изтърси я и отново я затъкна в яката му. Движенията му бяха бавни, мудни, сякаш искаше да спечели време, за да обмисли какво да прави. Д. Спространов, С, 17–18. Дошло ред и на царя да танцува. Той трябвало да улови за ръка тъща си.. и да обиколи с нея два пъти в бавен танц чертога. Н. Райнов, КЧ, 55. Мина се няколко време и ударите на тарабуката и песента започнаха отново. Пак провлечена и бавна мелодия отначало. Й. Йовков, Разк. II, 15. Бавен ход. Бавна разходка. Музикална пиеса в бавно темпо. // Който се движи с малка скорост, бързина. Противоп. бърз. През зеления килим на долината лъщи и лъкатуши Искърът,.., за да просече и Дунавската равнина и да се влее в Дунава,

бавен, мътен, многоводен. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 14. Бавно превозно средство. // Прен. За време — който изглежда, че минава, протича с малка скорост, бързина. Колко са бавни, тежки и безплодно изгубени часовете без близост! Елин Пелин, Съч. V, 69.

2. Който се извършва, протича или въздейства в относително дълъг период от време. Противоп. бърз. Хитов не осъзнава необходимостта от бавна и продължителна подготовка на борбата. Ив. Унджиев, ВЛ, 207. "И не се знае дали, ако ти бе извършил втора стремителна атака с бомби и отрядът се оттеглеше навреме, нямаше да паднат по-малко хора, отколкото сега, отколкото при бавната атака и разтакането, към което прибягна ти." Д. Димов, Т, 618. Получаването на оцет по посочения биохимичен път се извършва по два метода: бавен (френски) метод и бърз (немски) метод. Хим. Х кл, 1965, 69. Подложени на жестоки мъчения, едни бяха веднага избити, други бяха оставени да умират от бавна смърт. Такава участ имаха тримата братя Боневи. Г. Караиванов, П, 33. Бавна отрова.

3. Който действа, реагира без бързина, живост, енергия; муден. Противоп. бърз. Златан беше известен между офицерите като простичък, бавен, макар и усърден войник. П. Вежинов, ВР, 60–61. Тя се отпусна още повече напоследък, .. , и беше бавна във всяка своя работа, дори и в говора си провлачаше всяка дума. Д. Талев, ПК, 103. Тоя Хаджи Атанасий, друг път тъй проточен и бавен в пеенето си, сега му се виждаше ужасно бърз. Ив. Вазов, Съч. ХХП, 149–150. Бъди бърз да слушаш, а бавен да отговаряш. Погов.,П. Р. Славейков, БП I, 62. Бавна мисъл.

Бавен пулс. Пулс, който е под 70 удара в минута.

Списък на думите по буква