БА̀ВНООБОРОТЕН

БА̀ВНООБОРОТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Спец. За уред или машина — който извършва малко на брой обороти за единица време. Бавнооборотна помпа.

Списък на думите по буква