БА̀ВНООБОРОТНОСТ

БА̀ВНООБОРОТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Спец. Качество на уред или машина да извършват малко обороти за единица време. Бавнооборотност на водно колело.

Списък на думите по буква