БА̀ВНОРАЗВИВАЩ

БА̀ВНОРАЗВИВАЩ СЕ, ‑а се, ‑о се, мн. ‑и се, прил. 1. Обикн. в съчет. с дете. Който изостава в умственото си развитие поради неблагоприятни социално-битови условия или поради органически поражения на централната нервна система.

2. Който се развива бавно, изостава в развитието си в сравнение с други. Бавноразвиващи се страни.

Списък на думите по буква