БА̀ВЯ

БА̀ВЯ1 -иш, мин. св. ‑их, несв., прех. 1. Правя някой или нещо да остане някъде за по-дълго време, отколкото е необходимо; задържам, забавям1. Трябваше поне да си вземе куфарчето и да се обади на Боби и на леля Джуди,.. Но мъжът навярно бързаше по някаква важна работа, та Бенко не посмя да го бави. Ал. Бабек, МЕ, 91. В последния съботен ден на всеки месец бабата слизала от вилата си в града с файтон, спирала пред Тамариния дом (. . ) и пращала файтонджията да повика Тамара. Тя трябвало непременио да бъде готова и да чака, защото бабичката не търпяла да я бавят! П. Славински, МСК, 13. — Ще ме накара да стоя вън през първото действие [на операта], ама кисело ще му излезе. ‑.. Милка стана,..: — Хайде, поне аз да не те бавя... М. Грубешлиева, ПП, 220.

2. Правя нещо да не става бързо, преча за по-бързото извършване на нещо; забавям1. — Бях при Боян — … — И той ми се накара хубаво, задето бавя заминаването си. Ем. Манов, ДСР, 17. Оставете ме да отнеса мисълта, че вие бихте умряли за мене, но преживейте ме и нека да не бавим повече, аз вашето спасение, вие моето вече взето решение. Й. Йовков, (превод) З, бр. 5492, ХIХ. Необходимостта да се правят непрекъснати справки бави много написването на книгата.

3. Намалявам скоростта на движението на някого или на нещо; забавям1. По-голямата част от народа придружи колата, като вървеше зад нея, защото Осман нарочно бавеше вървежа на конете, за да бъде по-дълготрайно и величаво шествието. Ив. Вазов, Съч. ХII, 139. Започна да мрачи. / .. А там далеч, цял хоризонт покрили, / червени облаци все греят на захо̀д, / И пролетната нощ като че бави ход / и нещо чака. П. П. Славейков, Събр. съч. Ш, 185.

4. Не извършвам нещо навреме; протакам, отлагам, забавям2. Заинатил се Каба Иван: не ще да ожени момичето си и не ще!.. Отмяна нямаше още Каба Иван, затова бавеше работата. Чудомир, Избр. пр, 25. Стоил гледа полето и бави отговора си. Й. Йовков, Разк. I, 66. — Бях при Боян — .. — И той ми се накара хубаво, задето бавя заминаването си. Ем. Манов, ДСР, 17. — Кажи на Шишко да приготвят носилка от клони за него [командира]... И да не бави много сигнала с ракетата. Д. Димов, Т, 607. бавя се страд.

БА̀ВЯ СЕ несв., непрех. 1. Не идвам в определеното време; закъснявам. Индже, чакаше да излезе Пауна, а тя се бавеше. Й. Йовков, СЛ, 127. Понеже сестра ѝ се бавеше да дойде, тя отиде при един от прозорците и надникна вътре. Ив. Вазов, Съч. ХХVI, 47. Часът беше пет, а пощата още се бавеше. Ем. Станев, ИК I, 11.

2. Не пристъпвам веднага, навреме към извършването, изпълнението на нещо; мая се, протакам. — Разбра ли? Ще оженим вече Панайотка, Няма да се бавим. Д. Немиров, Б, 68. Ако бяха хванали Васил, защо се бавеха да го срещнат и с него? Не, не, Васил е избягал. М. Грубешлиева, ПИУ, 280. Бавеха се търговци, джелепи и бегликчии, излежаваха се под сенките, протягаха се, ходеха замаяни като слънчасали и току поглеждаха подир Женда. Й. Йовков, СЛ, 106. Той, без да се бави, седнал да учи всичко, что ся

знаяло дотогава за топлината. Й. Груев, СП (превод), 26.

3. Оставам, престоявам някъде известно време; застоявам се. Той мина в другата стая, бави се там доста дълго време и току се появи на вратата. Й. Йовков, СЛ, 183. Човекът влезе в кооперацията, бави се вътре около половин час и излезе с празна чанта. П. Вежинов, СО, 112. Тук тренът се бави тридесят минути, които ми са сториха, че са по-дълги и от часовете. З. Стоянов, ЗБВ I, 285. В Пловдив дубровнишките кервани са престоявали повече от седмица, докато в други градовесръбски и турски — са се бавели най-много по 34 дни. Б. Пенев, НБВ, 17.

БА̀ВЯ

БА̀ВЯ2, ‑иш, мин, св. ‑их, несв., прех. Занимавам, гледам (дете). Василена,.., ту говореше галено на детето си, ту му пееше, за да го бави. Й. Йовков, АМГ, 224. С радост и умиление Станка бавеше сина си — къпеше го във вода, стоплена на слънцето,.., повиваше го умело и удобно. Г. Караславов, ОХ II, 418. Проклет бил човек вуйка ми! / Проклет е, майко, — казвам ти — / не ща при него да седя, копилето му да бавя. Хр. Ботев, Съч., 1929, 33. На висок чардак да стоиш, жълти жълтици да нижеш, / и мъжко дете да бавиш. Г. Софиянец, П, 86. бавя се страд.

БА̀ВЯ СЕ непрех. Остар. Занимавам се с нещо. Когато са [децата] събрани вкупом, а нямат игралки, с които да се бавят, тии се препират, карат се. Й. Груев, Н, 1881, кн. 2, 190–191. Хранели се [богомилите] с растения, риби, не пиели вино, бавели се дома си с четене библията или своите фантастически измислици. Св. Миларов, Н, 1882, кн. 3, 246.

Списък на думите по буква