БАГА̀Ж

БАГА̀Ж м. 1. Вещи, които се носят при пътуване в куфар, чанта, вързоп и под. Слугата записва двама пътници. След записването им пиколото ги завежда в стаите им, носейки техния багаж. Д. Немиров, В, 55. — Ех, нищо, сам ще си занеса багажа. Бързай сега да не изпуснем локомотива! Хр. Смирненски, Съч. III, 17. Те носеха на гръб целия си багаж, защото, кой знае, възможно беше оттук да се упътят направо за България. Ст. Дичев, ЗС 1, 166. // Вещи, покъщина, обикн. предназначени за пренасяне. Друга кола, натоварена с багаж, стоеше пред хана, готова да тръгне. Й. Йовков, ВАХ, 64. Тя успя да напъха в два куфара и денк бельото.., а продаде почти на безценица целия си багаж, за да има пари поне за първия месец. М. Грубешлиева, ПП, 180.

2. Прен. Книж. Запас от натрупани знания и умение по въпросите на науката, изкуството, техниката и др. Той знаеше, че Байрон е живял лудешки, че Дюма не е заличавал нищо,.. С такъв отличен багаж в главата и само с едно раздразнено щеславие вместо талант, Гороломов се впущаше в писателското поприще. Ив. Вазов, Съч. ХI, 143. Когато е работил с актьори-майстори, Станиславски им е давал готови виждания .. И макар този процес да е много сложен — думата е за натрупания огромен багаж от мисли, представи, образи,.. — много по-труден става той при работа с млад, неопитен актъор. Н. Лилиев, Съч. 111, 316. Научен багаж. Идеен багаж.

Вдигам си (дигам си) / вдигна си (дигна си) багажа. Разг. Напускам, отивам си. Дали бяха го уволнили, или сам беше си дигнал багажа, не ми стана ясно. Г. Караславов, Избр. съч. ГУ, 319. Стъклен багаж. Разг. Шег. Жена, малки деца, които придружават някого при пътуване. — Къде е стъкленият багаж? — спрях го аз. — Ето го!– и той ми показа една жена до него с хубава пола и още по-хубави очи. М. Топалов, ВН, 1959, бр. 2515, 4. Събирам / събера (стягам / стегна) <си> багажа. Разг. 1. Приготвям се да замина или да напусна някое място. — А бе, аз цяла година треперя в службата, сега и в почивната станция ли да бера страх две седмици! Ще си стягам багажа, това тук е беззаконие. Й. Попов, БНО, 115. 2. Махам се, отивам си, напускам някое място. В душата си тя завиждаше на Васева, че скоро ще си събере багажа.. Да би могла и тя да каже на мъжа си — София! Но не беше възможно. Б. Несторов, СР, 207.

— Фр. bagage.

Списък на думите по буква