БАГА̀ЖЕЦ

БАГА̀ЖЕЦ, мн. няма, м. Умал. от багаж. Горана беше се облякъл, беше свил багажеца си в малка бохчичка и се канеше да тръгва. В. Ченков, ПС, 70. — Сега ще си приберем багажеца и всички на Димитровград. Там ни отпуснаха жилище, ново, ставаме жители на новия град. Ст. Даскалов, СД, 481.

Списък на думите по буква