БА̀ГЕР

БА̀ГЕР м. Самоходна машина за копаене, прехвърляне, насипване или товарене на земни, насипни и дребноскални материали. Големият багер, .. , започна изкопите. Никула стоеше права срещу него и с възхищение наблюдаваше как дългите му стоманени зъби се впиват в земята, разкъсват я и пълнят железния кош. Н. Каралиева, Н, 161. Най-голямо находище за добив на лигнит е "Марбас-изток", където експлоатацията на въглищата се извършва на открито с мощни багери. Геогр. Х кл., 85. Многокошовите багери са самоходни земекопни машини, които копаят и отстраняват пръстта във вид на непрекъснат поток. Д. Христов, СПМ, 149. Роторен багер.

— Нем. Ваggег.

Списък на думите по буква