БАГЀТ

БАГЀТ м. Багета. Не е необходимо да разказваме за хилядите сполучили и несполучили иманяри, тръгнали да търсят късмета си само с помощта на чудотворна пръчка багет. Отеч., 1978, кн. 3, 37.

Списък на думите по буква